Trải nghiệm đáng nhớ cùng Glory Farm
Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giúp học sinh có thêm kỹ năng sống, hiểu biết về thế giới xung quanh. Đồng thời, thể ...
Âm nhạc Việt - Tâm hồn làng Việt
Sáng thứ 7 ngày 13/01/2018, học sinh câu lạc bộ “Em yêu Văn Ba Đình” đã có buổi học tập trải nghiệm vô cùng thú vị về âm nhạc và văn hóa dân gian tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Sau khi ...