Tác phẩm: Ký ức Ngọc Hà - THCS Ba Đình tham gia cuộc thi làm phim "Dấu ấn Ba Đình" năm học 2020 - 2021

Video liên quan