“Màu xanh- trường THCS Ba Đình” – tác phẩm của trường THCS Ba Đình tham gia Cuộc thi làm phim “Vì một Ba Đình mãi xanh”

Video liên quan